Affärsidé

Vår affärsidé är att sälja hela paketlösningar där både färgsättning, inredning och ombyggnationer ingår. Vår ambition och vilja är att ha en ödmjuk och lyhörd dialog med våra uppdragsgivare, byggare, brukare samt övriga inblandade parter i vår process. Vårt mål och syfte är att ha långsiktiga samarbeten där båda parter litar på varandra.

Vi jobbar alltid med att uppfylla kundens krav, behov och förväntningar, att utföra ett högkvalitativt arbete och att hålla överenskommen tidsplan. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och lämnar en 2-årig garanti på alla våra arbeten.

Kvalitet

Betydelsen av kvalitet är stor för oss på Sicarat, ett bra kvalitetsarbete stärker motivationen, känslan för hantverket samt utvecklar individen. Kundens kvalitetskrav bemöter vi via regelbundna besiktningar under arbetets gång samt att ha en god dialog mellan alla inblandade parter.

Alla våra utlärda målare har godkända gesällprov, det gör att vi kan garantera och vara stolta över vår höga nivå på kvalitet.

Sammarbetspartners & material leverantörer

Alcro
Beckers
Nordsjö
Photowall.se
Flügger
Målarbutiken
Björklund & Wingqvist
Bygg-Ole

Vi är medlemmar i

Måleriföretagen, Företagarna och Hantverkarna.

Vår bakgrund

Sicarat startades 1982 av Yngve Carlsson och en kompanjon. Namnet uppstod genom att ta de 2 första bokstäverna i bägge delägarnas efternamn, resultatet blev SICARAT. Ända från starten har grundstenarna för verksamheten varit densamma, kvalitet och god service. 1992 köpte Yngve Carlsson ut sin partner och drev firman till årsskiftet 2014/15. Efter årsskiftet lämnade Yngve över stafettpinnen till Johan Eriksson och Mattias Brors. Johan har jobbat i företaget sedan 1997, Mattias sedan 2001. Idag består företaget av 15 medarbetare och har sitt huvudkontor i Enskede i Stockholm.

Miljöpolicy

Arbetet hos Sicarat är upplagt så att vi skall kunna arbeta med måleriprodukter som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. I samverkan med beställaren väljer vi färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet, samt skonar miljön.

Vår policy är att alltid:
– följa lagar och krav.
– hushålla med resurser, vatten och energi.
– begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras.
– minska utsläppen av lösningsmedel.

Vi samarbetar också aktivt med våra materialleverantörer för att kunna planera bland annat materialtransporter.

Sicarat har idag 7 bilar, vår personal försöker alltid samåka och i den mån det är möjligt används kollektivtrafiken som färdmedel.

Nöjd – Kund – Garanti

Vad innebär garantin för dig som konsument
– Två års garanti på utfört arbete
– Opartisk besiktning
– Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir tillrättade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Tvistigheter
Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Målaremästarna för att få information om processen och konsumentens rättigheter/ skyldigheter.

– Konsumenten ska använda sig av någon av Målaremästarnas Nöjd-Kund-Garanti utsedda besiktningsmän för att få ett skriftligt utlåtande, detta är ett krav och en förutsättning för Nöjd-Kund-Garantins giltighet.  Målaremästarnas kansli hjälper till med att hitta en kunnig besiktningsman i ditt område.

– Om rättelse inte sker av medlemsföretaget efter besiktningen, ska konsumenten skicka in en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Besiktningsutlåtandet ska lämnas in till ARN av konsumenten i samband med att anmälan dit görs.

– Om ARN beslutar till konsumentens fördel ska konsumenten vända sig till Målaremästarnas kansli för att få fortsatt vägledning och hjälp i frågan.

Vid ansökan till ARN ligger det på konsumenten att kunna visa på felet och medlemsföretagets skuld i frågan. Här är det även upp till medlemsföretaget att kunna svara i frågan och göra sin sak hörd i ARN innan beslut tas i nämnden. Om det efter ARN:s beslut konstateras att konsumentens anmärkningar var berättigade svarar måleriföretaget för besiktningskostnader, i annat fall ska kostnaderna betalas av konsumenten.

De medlemsföretag som inte följer ARN:s rekommendationer utesluts ur Målaremästarna.

För mer information kring garantin eller Målaremästarna besök deras hemsida här.

Tjänster

Måleri
Sicarats huvudområde är måleri. Våra kunder kan vara alltifrån fastighetsägare av flerbostadshus till byggnadsbolag och privatpersoner. Inga jobb är för stora, och inga jobb är för små för oss. För privatpersoner kan arbetet bestå i en helrenoverad lägenhet eller villa, i andra fall kan uppdraget vara att enbart renovera ett rum eller två. Vi utför både utomhus- och inomhusarbeten. På företagssidan så hjälper vi bland annat byggföretag och fastighetsförvaltare med nybyggen och renovering av lokaler. Vi hjälper även butiker med diverse uppdrag. Dessutom utför vi dekormåleri.

Tapetsering
Vi hjälper privatpersoner och företag med all typ av tapetsering.

Renovering
I vårt uppdrag som leverantör så tar vi gärna hand om renoveringar som faller inom måleriets ramar. När det är jobb som faller utanför dessa ramar har vi ett gediget nätverk av kunniga underleverantörer att ta till när det behövs.

Projektledning
Sicarat hjälper gärna till att projektleda helhetsuppdrag. Under årens lopp har vi skapat oss ett stort nätverk av olika leverantörer som vi samarbetar med, det ger oss möjlighet att projektleda och ansvara för hela renoveringsuppdrag.

Kring-tjänster
Under en renovering så behövs oftast mer än bara måleri eller tapetsering, därför hjälper vi gärna till med andra områden av renoveringen. Antingen som projektledare över ett helt projekt eller att vi kan rekommendera bra hantverkare för specifika behov.

Rot-avdrag

Halva priset när du anlitar en målare
ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen gäller från och med den 8 december 2008 och tillåter att du drar av 30% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

Fler i hushållet, större avdrag
Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

Pengarna dras av direkt på fakturan
Precis som för hushållstjänster ges skattelättnaden direkt vid köpet. Redan i offerten kan du se vad ROT-avdraget gör för priset och måleriföretaget drar av summan på fakturan. Dessa regler trädde i kraft den 1 juli 2009.

Inget lägsta belopp
Den lägsta beloppsgränsningen för att kunna få skattelättnad försvinner. Det gör också den tidigare begränsningen att kunna anlita ett eget eller närstående företag.

Mer information finns på Skatteverket eller målarmästarnas hemsida.